Ring oss: 08-709 39 00 - E-post: info@telelarm.se

Service.

Bästa möjliga service

Ett säkert servicekoncept.

När det gäller service och underhåll av säkerhetssystem finns det nästan lika många önskemål som det finns installerade anläggningar.

Inga driftstörningar

Gemensamt för alla önskemål är dock att anläggningarna skall fungera felfritt utan driftstörningar, utan tillkommande kostnader och inte orsaka andra uppkommande besvär. Vi har bred teknisk kompetens och kan därför åta oss uppdrag på såväl äldre som modernare utrustningar av vitt skilda fabrikat som levererats av andra leverantörer.

Gedigen kunskap

Fel, avbrott och andra brister i säkerhetssystemet kan minimeras genom återkommande funktions- och säkerhetskontroller. Vi på TELELARM är specialister på just detta. Genom mångårig erfarenhet har vi tillägnat oss en gedigen kunskap om på marknaden förekommande säkerhetssystem. För oss är det lika viktigt att en mindre anläggning hålls i lika gott skick som en stor avancerad anläggning. Beroende på kundernas önskemål erbjuder vi olika alternativa servicetjänster.

Vilken typ av service passar dig bäst?

Telefonsupport & Servicemottagning

Vid fel- och serviceanmälan kommer Du i direktkontakt med vår kvalificerade servicepersonal som kan hjälpa Dig med enklare handhavande och supportfrågor. För Dig som är kund hos oss är denna tjänst avgiftsfri.

Löpande service

Detta är ett alternativ för Dig som vill ha teknisk service när Du har akuta problem med din anläggning. Efter felanmälan påbörjas felsökning och felavhjälpning på plats under ordinarie arbetstid, måndag till fredag. Du betalar för samtliga reservdelar, arbets- och restid, reskostnader, traktamenten etc. enligt vid tillfället gällande prislista.

Prioriterad Löpande Service

Detta alternativ är till för Dig som önskar en högre servicegrad. Till skillnad från löpande service påbörjas felsökning och felavhjälpning på plats normalt inom tio arbetstimmar under ordinarie arbetstid, måndag till fredag. Du kan även komma i kontakt med oss dygnet runt hela året. För detta betalar Du förutom för på servicen löpande kostnader även en fast avtalad månadsavgift.

Förebyggande Underhållsservice

För att minimera risken för driftsavbrott med åtföljande säkerhetsrisker kan Du teckna ett serviceavtal för Din säkerhetsanläggning. Ett serviceavtal innebär att vi besöker anläggningen en eller flera gånger per år och gör en teknisk funktionskontroll. Besöket protokollförs och av protokollet framgår anläggningens status samt förslag till eventuella åtgärder. Om driftstörningar skulle inträffa i anläggningen ingår prioriterad löpande service till ett lägre avtalat pris.

Fullservice

Detta alternativ innebär att TeleLarm tar hela serviceansvaret för Din anläggning, året runt. Ett fullserviceavtal omfattar förebyggande underhållsservice, prioriterad löpande service samt reservdelar. Du betalar en fast månadsavgift och vet exakt vad anläggningen kommer att kosta Dig.

Jourservice

24 timmar om dygnet året runt. Jourtelefon: 08-709 00 55

Serviceanmälan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)

Anläggningstyp (obligatorisk)

Säkerhetsfråga

Tillbaka till toppen