Ring oss: 08-709 39 00 - E-post: info@telelarm.se

Brand.

Brandlarm och Utrymningslarm

Idag finns det en lag som lägger allt ansvar för brandskydd på ägaren, lagen om skydd mot olyckor, LSO 2004:2. Det betyder att om det brinner är det nyttjanderättshavaren eller ägaren som är skyldig, då det är på dennes ansvar att brandskyddet vidhålls.

Med den senaste teknologin kan vi leverera marknadens effektivaste och säkraste system. Vi använder oss av miljövänliga komponenter. Vi skyddar miljön genom att utveckla så effektiva system som möjligt.

  • Enklare installation, mindre material åtgång och kortare installationstid
  • Lägre investeringskostnad.
  • Låga driftkostnader
  • Högsta driftsäkerheten
  • Högsta skyddet
  • Miljövänligt

 

TeleLarm är certifierad anläggarfirma brand- och utrymningslarm enligt SBF 1008:2

Tillbaka till toppen